Studiedagen

“Je kunt de mens niets leren, je kunt hem slechts leren het in zichzelf te ontdekken.” Galileï

‘De goede balans’ 

 Studiedag te Merksplas 18 maart 2017

“Een mens weet ontzettend weinig over zichzelf. Zelfs over ons lichaam weten we nauwelijks iets waar we van op aankunnen. Wat mag ik dan van mijn ziel verwachten, waarvan ik de aard al helemaal niet ken en die alleen kan voelen als ze zich manifesteert? Of van de zielen van anderen die ik uiteraard nog slechter ken dan die van mijzelf.
Waarop mogen wij bij een ander hopen, wij mensen?”
Sándor Márai, uit: De meeuw (1943) uitg. Wereldbibliotheek Amsterdam 2009

Denken, voelen en willen kunnen worden gezien als de drie kernkwaliteiten van onze persoonlijkheid. De manier waarop wij deze kwaliteiten (hoofd, hart en handen) gebruiken zijn bepalend voor ons functioneren in het dagelijks leven. We moeten dan ook constant werken aan een goede balans. Ons gevoelsleven heeft daarbij een cruciale taak te vervullen, het werkt als een brug tussen het denken en handelen

Tijdens deze studiedag concentreren we ons vooral op het vermogen van onze belevenis. Heel concreet en praktisch gaan we er mee aan de slag om dit bijzondere geheim van de ziel dichter te kunnen benaderen.

Enkele thema’s zijn: emotionele intelligentie; de gevoelszintuigen; het ritmesysteem of de zogenaamde middenpool; de relatie met het denken en handelen. Naast korte uiteenzettingen besteden we deze dag geruime tijd aan diverse oefeningen waarbij ook aandacht wordt besteed aan het onderlinge contact.

Tijd: zaterdag 18 maart 2017, van 10 tot 17 u

Plaats: Molenzijde 77. 2330 Merksplas, België

Kosten: € 60,- (inclusief: koffie/thee en soep)

Docent: Gabriël Prinsenberg (NL)

Ter voorbereiding: het boek van G.P. In de middag van het leven, over het belang van het levensverhaal. Vooral hoofdstuk 2, 4, 8, 9
Meebrengen: kleurpotloden of pastelkrijtjes of oliekrijtjes, A4 tekenpapier

Info en inschrijving: ten laatste voor 11 maart 2017
tel +32(0)14/63.57.24 gsm 0486/54.59.80 info@delevensweg.be
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van bovenstaand bedrag op BE25 0355 1634 4882 van De Levensweg vzw, met vermelding van je naam en de datum van de activiteit.
Bij annulering in de laatste week voor de activiteit kan je het overgemaakte bedrag niet meer terugkrijgen. Bij vroegere annulering wordt de helft van het bedrag weerhouden voor de reeds gemaakte kosten