Reacties op intuïtieve sprookjes

  • Ik schreef een sprookje voor een overledene. Het werd geschonken aan de weduwe. Ze vond het zo “fijnzinnig en gevoelig verwoord. Mooi geschreven ook, maar het was toch de tact en omzichtigheid waarmee je uitdrukking gaf aan wat je rond mijn man aanvoelde, die mij getroffen heeft.”
  • “Toen je mij een sprookje schreef, heb ik me ervoor opengesteld, het een poos meegedragen in mijn hart. De symbolen en de dieperliggende betekenissen hebben me met de tijd geholpen beter naar mijn innerlijke creatieve stem te luisteren, beslissingen in die zin te nemen en in het onbekende avontuur van morgen te vertrouwen.” Ilse
  • “Het sprookje voor mijn zaak heb ik goed ontvangen. Het is heel speciaal en ik ben verbaasd over hoe goed het klopt. Dankjewel!!!” May
  • “Een kleine jongen van 8 jaar heeft wekenlang gespeeld over de inhoud van zijn sprookje.” Annemie