De levensloop

“De merkwaardige tegenstelling is, dat wanneer ik mezelf aanvaard zoals ik ben, ik dan pas kan veranderen.” Carl Rogers

 

Wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe?

Het kan ook zo klinken: Waar sta je nu? Wat heb je in het verleden meegemaakt? Welke toekomst droom je of vrees je?

Over de eerste vraag kan je gevoel in het nu-moment je iets zeggen. De tweede vraag kan aanleiding zijn om je levensverhaal te vertellen, erover na te denken en de rode draad in je leven te ontdekken. Je kan tot inzichten komen over je innerlijk leven, je levenszin en je passies door naar je verhaal te kijken en bewust te worden van de betekenis van je levenservaringen. Je kan ontdekken wat werkelijk bij je hoort.  De derde vraag spreekt de wil aan, de creativiteit en de fantasiekrachten om de gewenste toekomst waar te maken.

Al deze vragen zijn levensloopvragen. Ze hebben te maken met je biografie of levensloop. Bewust antwoorden zoeken op deze vragen wordt biografisch werken genoemd.