Biografische counseling

“Ik dank welke goden er ook zijn voor mijn onoverwinnelijke ziel. Ik ben meester over mijn lot, ik ben de kapitein van mijn ziel” Nelson Mandela

 

Myriam is biografisch consulente. Ze kan je begeleiden bij het onderzoek van je levensloop en je innerlijk leven. Ze helpt je om je eigen antwoorden te vinden op je levensvragen, vanuit jouw wijsheid en vrijheid.

Naast het verhelderende gesprek en schriftelijke biografische oefeningen maakt ze ook gebruik van creatieve en kunstzinnige middelen, zoals aquarelschilderen, boetseren en tekenen.

Ook sprookjesbeelden worden in het biografisch traject gebruikt. Ze zijn een bron van zelfherkenning en bemoediging.

Al deze hulpmiddelen zijn eenvoudig toepasbaar voor ieder die dit wenst en ze hebben in hun eenvoud een sterke helende kracht.

Biografische counseling is aanvullend op de medische zorg.

Je kan met Myriam bellen  om meer informatie te krijgen of voor het maken van een afspraak.

Prijs: 60 euro, voor 90 minuten. 40 euro voor 1 uur. Als deze prijs een bezwaar is, kan je bellen met Myriam om een haalbare regeling te treffen.

+32(0)14/63.57.24  of 0486/54.59.80

Myriam is ook bereid begeleiding te doen via e-mail, per brief of per telefoon, na de eerste persoonlijke diagnosegesprekken